De vissen kunnen via dit 150 meter lange systeem een hoogte verschil 

tot 5 meter overbruggen van de ijssel naar de oude ijssel